מעקב שעות עבודה

שעות
תיאור
13
תכנות מערכת
4
תכנות מערכת
0.75
פגישת תכנון עבודה
הורדת הצעת מחיר